System Rezerwacji Wizyt


Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku "Zatwierdź" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy wpisać swój numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji (zostaje on podany na formularzu "Potwierdzenie umówienia wizyty"), za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok Automatu biletowego, następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Przed zarezerwowaniem terminu wizyty prosimy o upewnienie się, czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty.
Jeśli jesteś pewien, że tak, możesz przystąpić do rezerwacji terminu.

UWAGA!
 • Nie odebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 • Do poprawnego użytkowania systemu wymagana jest instalacja wirtualnej maszyny Java.

 • STAROSTWO POWIATOWE: GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYT
  REJESTRACJA POJAZDÓW
  ADNOTACJE URZĘDOWE (HAK, GAZ, VAT)
  WYREJESTROWANIE POJAZDU

  Q-Matic Poland